Visa tạm trú và visa thường trú diện vợ/chồng/ngẫu phối và đồng tính

Một vài khái niệm về diện visa của Úc theo dạng này.

* Visa Tạm trú diện vợ chồng hoặc hôn phu hôn thê, kể cả đồng tính (diện 309 và 820)

Visa diện 309.

Nếu quý vị thuộc những trường hợp sau thì quý vị phải ở ngoài Úc khi diện visa này (309) được cấp.

+ nôp hồ sơ ngoài Úc.
+ sinh sống ngoài Úc tại thời điểm hồ sơ được nộp

Visa diện 820

Nếu quý vị thuộc những trường hợp sau thì quý vị phải ở trong nước Úc khì visa này (820) được cấp.

+ Nộp Hồ sơ khi đang ở nước Úc
+ Sinh sống trong nước Úc tại thời điểm nộp hồ sơ

Quyền lợi:

Một khi đã được cấp visa tạm thời diện này, quý vị sẽ được:

+ Được phép đi lại Úc cho đến khi hồ sơ xin visa thường trú được quyết định.
+ Có thể làm việc tại Úc

Gần khoảng 2 năm sau khi nộp hồ sơ đầu tiên, visa thường trú của quý vị sẽ được xét cấp Visa thường trú (diện 100 hoặc 801). Nếu quý vị nộp hồ sơ ngoài Úc hay Sống ngoài Úc tại thời điểm nộp thì khi visa thường trú được cấp, quý vị có thể ở trong hoặc ngoài Úc đều được.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

HOTLINE 0907 979599 gặp anh Thuận.

TOP TEN IMMIGRATION

Chuyên định cư và du học 

2 Giai Phong, W4, Tan Binh District

Ho Chi Minh city, Vietnam

Phone: (+84)-8-62905599

www.toptenimmigration.com.vn

www.tuvandinhcu.com