Yêu cầu về quyền nuôi dưỡng con trong Hồ sơ vợ/ chồng/ bạn đời Úc

Bộ Di Trú Úc luôn muốn bảo đảm việc cho phép trẻ em đi định cư không gây cản trở đối với những nghĩa vụ quốc tế của Úc liên quan việc ngăn chặn bắt cóc trẻ em.

Nếu trong hồ sơ quý vị có trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng, và ba/mẹ của bé không cùng đi với quý vị, hoặc có người nào khác được luật pháp quy định có quyền quyết định nơi trẻ này sinh sống, quý vị cần phải nộp những giấy tớ chưng minh như bên dưới:

Đối với mỗi trẻ em dưới 18 tuổi, quý vị cần nộp 1 trong những chứng từ sau:

– Bằng chứng cho thấy việc quý vị mang trẻ sang Úc là hợp pháp. Có thể là quyết định của Tòa án cấp độc quyền nuôi dưỡng con của quý vị.

– Bằng chứng cho thấy những người có quyền quyết định nơi trẻ sinh sống, đồng ý việc cấp visa cho trẻ.

  • Tờ khai danh dự hoặc giấy tờ pháp lí do ba/mẹ còn lại kí (hoặc những ai có quyền quyết định nơi trẻ sinh sống kí) đồng ý việc cấp visa.
  • Bằng chứng rằng ba/ mẹ khác của trẻ đã mất, kèm giấy chứng tử có sao y bản chính
  • Bằng chứng rằng việc cấp visa cho trẻ phù hợp với bất kì quyết định tòa án nào của Úc liên quan đến trẻ. Bằng chứng có thể là bản chính hoặc bản sao y từ bản chính của quyết định tòa án Úc cho quý vị độc trách nhiệm với trẻ khi quyết định nơi trẻ nên sinh sống

Trong trường hợp con riêng, quý vị cần cung cấp bằng chứng rằng quý vị từng có quan hệ sống chung với ba/mẹ ruột của trẻ và quý vị có các quyền sau:

– Quyền ba mẹ chiếu theo Luật Gia Đình (Family Law Act) năm 1975 theo đó ba mẹ là người trẻ sẽ sống với, hoặc là người có trách nhiệm chăm sóc trẻ hàng ngày hoặc dài hạn, có nghĩa vụ về phúc lợi và sự phát triển của trẻ

– Quyền giám hộ hoặc nuôi dưỡng, chung hoặc khác, theo Luật Tiểu Bang, Lãnh Thổ và Thịnh Vương Chung hoặc Luật á dụng ở một nước khác

Nguồn http://www.immi.gov.au

Chuyển Ngữ: Top Ten Immigration

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

HOTLINE 0907 979599 gặp anh Thuận.

TOP TEN IMMIGRATION

Chuyên định cư và du học 

2 Giai Phong, W4, Tan Binh District

Ho Chi Minh city, Vietnam

Phone: (+84)-8-62905599

www.toptenimmigration.com.vn

www.tuvandinhcu.com