Số con và hồ sơ bảo lãnh ba mẹ sang Úc định cư

Điều kiện về số con của đương đơn

Ngày càng nhiều hồ sơ nộp theo diện con bảo lãnh ba mẹ nộp vào Văn Phòng Di Trú Úc và thời gian xét hồ sơ ngày càng kéo dài hơn.  Một hồ sơ diện ba mẹ này (kể cả diện đóng tiền ít hay đóng tiền nhiều, xét nhanh hơn) bao gồm biết bao thứ giấy tờ.  Nếu không hiểu rõ hơn về hồ sơ dạng này, quý vị rất dễ bị từ chối oan ức.  Một trong những yêu cầu cơ bản của hồ sơ này mà đương đôn, cụ thể là ba mẹ của quý vị là yêu cầu về số con.

Sau đây là bài tổng hợp của Top Ten Immigration để quý vị hiểu rõ hơn.

Chủ yếu là để xem xét mối quan hệ của quý vị với nước Úc, quý vị phải thỏa mãn điều kiện sau:

+ Ít nhất ½ số con thường trú tại Úc hoặc

+ nhiều con sống tại Úc hơn cả bất kì nước nào

Đặc biệt quý vị lưu ý yêu cầu này không thể miễn được cho dù có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào đi nữa:

Để hiểu rõ hơn quý vị hãy xem bảng này, nếu trường hợp quý vị không có trong bảng này, vui lòng gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết:

Tổng con Con tại Úc Tổng số con sống ngoài Úc Đạt/không
Nước A Nước B Nước C Nước D
1 1 Đạt
2 1 1  – Đạt
3 1 2  – Không
3 1 1 1  – Không
4 2 2  – Đạt
4 1 1 1 1  – Không
4 1 2 1  – Không
5 1 1 1 1 1 Không
5 2 1 1 1 Đạt
5 3 2  – Đạt
6 2 2 2  – Không

Nếu quý vị không biết nơi cư trú của con mình, chúng tôi tính họ sống tại nước mà lần cuối cùng quý vị biết họ sống tại đó.

Để được tính đang sống tại Úc, con của quý vị phải thỏa 1 trong 3 điều kiện sau:

  • Quốc tịch Úc
  • Thường Trú nhân Úc
  • Công dân New Zealand sống tại Úc trong thời hạn nhất định

Nếu con của quý vị đang đi học thì được tính là sống ngoài Úc.

TRƯỜNG HỢP CON KHÔNG ĐƯỢC TÍNH:

+ Đã mất, hoặc

+ Không còn được nuôi dưỡng  bởi được nhận làm con nuôi hoặc theo quyết định của tòa án; hoặc

+ Đăng kí là người tị nạn của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc hoặc sinh sống trong các trại tị nạn của Cao Ủy; hoặc

+ Sống tại 1 nước nơi họ trãi qua các cuộc đàn áp và lạm dụng nhân quyền và không đoàn tụ với ba mẹ được

Để hiểu thêm về các diện visa bảo lãnh ba mẹ sang Úc, quý vị vào website của chúng tôi http://www.toptenimmigration.com.vn đọc các loạt bài này hoặc

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Anh Thuận Phạm

Cựu nhân viên Phòng di trú Lãnh Sự Quán Úc

090 7979599

Phòng Định Cư và Du Học

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng Tân Bình TPHCM

www.toptenimmigration.com.vn