Phí hồ sơ bảo lãnh con phụ thuộc sang Úc

Bảng phí cần trả cho Lãnh Sự/ Đại Sứ hoặc cơ quan di trú tại Úc khi nộp hồ sơ bảo lãnh con:

Con- child -101/102 $2370
Con mồ côi- 117 $1450
Con diện 445 $2370

Nếu nộp bằng tiền Việt tại VN:

Con- child -101/102 41,547,000 VND
Con mồ côi- 117 25,587,000 VND
Con diện 445 41,547,000 VND

Nếu nộp tiền tại Úc, gửi biên nhận về thì chỉ đóng 437,000 phí của VFS mà thôi

mọi chi tiết liên hệ
0907 979599
www.toptenimmigration.com.vn