Bằng Chứng Quan Hệ Vợ Chồng hay Hôn Thê/Hôn Phu

Khi nộp Hồ sơ xin Visa, quý vị phải chứng minh với Sở Di Trú / Cơ Quan Đại diện tại nước ngoài Của Sở Di Trú Úc mối quan hệ của quý vị là THẬT. Dưới đây là một số chi tiết quý vị phải chứng minh.

 1. Lịch sử về mối quan hệ của quý vị
  Bao gồm các chi tiết sau:
  + Gặp nhau như thế nào và gặp lần đầu tiên khi nào
  + Mối quan hệ ấy phát triển ra sao
  + Khi nào thì bắt đầu mối quan hệ chung sống với nhau hoặc quyết định cưới nhau
  + Các ràng buộc/ sắp xếp về tài chính, vật chất và tinh thần, bắt đầu khi nào
  + Các giai đoạn sống xa nhau, khi nào và tại sao, trong vòng bao lâu và quý vị duy trì mối quan hệ trong thời gian xa nhau như thế nào
  + Kế hoạch tương lai
  Quý vị mỗi người phải làm tờ khai bằng giấy hoặc mẫu tờ khai danh dự cũng được. Mỗi tờ khai phải được kí tên và ghi rõ ngày tháng
 2. Bằng chứng về mối quan hệ: có 4 loại bằng chứng cần cung cấp:
  a. Tài chính
  b. Tính chất của cuộc sống gia đình
  c. Mối quan hệ xã hội
  d. Ràng buộc với nhau giữa 2 người
  Do các mối quan hệ là hoàn toàn khác nhau, quý vị cần nộp bằng chứng mà quý vị tin là có thể chứng minh cho lời khai của mình
 3. Khía cạnh về tài chính
  a. Bằng chứng về sở hữu tài chính chung như bất động sản, hoặc các tài sản khác như xe cộ, đồ dùng, hoặc các khoản nợ chung như nợ hoặc bảo hiểm
  b. Các khoản chung về tài chính
  c. Các ràng buộc pháp lí giữa 2 người
  d. Tài khoản ngân hàng chung giữa 2 người
  e. Các khoản chi tiêu hoặc hóa đơn chung của 2 người.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptendinhcuuc.com

Gặp anh Thuận 0907979599 hoặc Hân 0901330014