Điều Kiện Để Có Thể Bảo Lãnh Đồng Giới/Đồng Tính Úc Là Gì?

Visa Bảo Lãnh Vợ Chồng Úc: Tôi muốn bảo lãnh định cư Úc cho bạn đời đồng giới của mình có được không? Điều kiện bảo lãnh đồng giới Úc là gì? Muốn bảo lãnh hôn nhân đồng giới Úc, Người bảo lãnh phải đáp ứng những điều kiện gì? Đối với đương đơn người được bảo lãnh đồng giới Úc, cần những gì?

⇒ ⇒⇒ Đối với đương đơn:

  1. Đương đơn có người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc,
  2. Đương đơn phải ít nhất 18 tuổi trở lên,
  3. Đương đơn phải sống chung với người bảo lãnh ít nhất 12 tháng trước khi nộp đơn,
  4. Đương đơn có mối quan hệ có thực với người bảo lãnh,
  5. Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và lý lịch cá nhân.

⇒ ⇒⇒ Đối với Người bảo lãnh:

  1. Người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc.
  2. Người bảo lãnh đã kết hôn hoặc có mối quan hệ trên 12 tháng với đương đơn.
  3. Chưa bảo lãnh quá 2 người khác vào Úc theo diện vợ/chồng.
  4. Chưa bảo lãnh cho vợ/chồng hay chính mình là người được bảo lãnh theo diện này trong 5 năm trở lại đây.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptenimmigration.com.vn

Gặp anh Thuận 0907979599 hoặc Hân 0901330014