Mẹ có hồ sơ bảo lãnh Úc theo diện kết hôn vợ chồng 309, con có được đi cùng hồ sơ?

Top Ten Định cư Úc - Chuyên visa vợ chồng Úc: Mẹ có hồ sơ bảo lãnh Úc theo diện kết hôn vợ chồng Úc, hồ sơ 309, trường hợp người mẹ trước đó có con riêng ở Việt Nam vậy con có được đi theo hồ sơ bảo lãnh kết hôn của mẹ hay …

Đọc tiếp Mẹ có hồ sơ bảo lãnh Úc theo diện kết hôn vợ chồng 309, con có được đi cùng hồ sơ?

Visa bảo lãnh vợ chồng Úc sống ngoài giá thú

Top Ten Định Cư Úc - Chuyên visa vợ chồng Úc: Bảo lãnh vợ chồng sống ngoài giá thú ( visa sống chung không hôn thú Úc), tiểu ngạch visa 309.  Theo quy định của Bộ di trú Úc, đối với hồ sơ bảo lãnh Úc diện vợ chồng sống ngoài giá thú hay còn gọi …

Đọc tiếp Visa bảo lãnh vợ chồng Úc sống ngoài giá thú