Con của công dân Úc sinh tại Việt Nam được nhập quốc tịch Úc?

Điều kiện để con của công dân Úc sinh tại Việt Nam được nhập Quốc tịch Úc. Thời gian & lệ phí hồ sơ quốc tịch!

Advertisements