Giấy tờ cần thiết đương đơn hồ sơ visa bảo lãnh vợ chồng Úc

Top Ten Định Cư Úc: Danh sách những giấy tờ cần thiết của đương đơn  vợ chồng của người bảo lãnh là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc, công dân New Zealand khi người bảo lãnh mở hồ sơ visa bảo lãnh vợ/chồng ở Việt Nam định cư Úc GIẤY TỜ CẦN THIẾT …

Đọc tiếp Giấy tờ cần thiết đương đơn hồ sơ visa bảo lãnh vợ chồng Úc

Điều kiện yêu cầu mối quan hệ 12 tháng đối với diện visa 309 – Sống chung không hôn thú – Hôn nhân không hợp thức

Top Ten Định Cư Úc: Về điều kiện yêu cầu mối quan hệ 12 tháng đối với visa vợ chồng sống chung không hôn thú Để  bảo lãnh vợ chồng sống chung không hôn thú, điều kiện cơ bản bắt buộc yêu cầu  vào thời điểm nộp đơn, người bảo lãnh và đương đơn phải …

Đọc tiếp Điều kiện yêu cầu mối quan hệ 12 tháng đối với diện visa 309 – Sống chung không hôn thú – Hôn nhân không hợp thức